Työajanseuranta 

Työajanseurannalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla työnantaja kerää tietoa työstä, jota työntekijät ovat suorittaneet. Työajanseuranta on sekä palkanlaskennan apuna että välineenä työvuorojen suunnittelussa. Työnantajalle työajanseurantajärjestelmän käyttäminen tuo helpotusta palkanlaskentaan ja tehostaa ajankäyttöä. Vastaavasti järjestelmän huolehtima työajanseuranta antaa työntekijöille tasapuolista ja puolueetonta tietoa omasta ja muiden työntekijöiden työajasta.

Pelkistetyin malli työajanseurannasta on paperilomake, johon on määritelty työvuorot ja muutokset kirjataan vuorojen päälle. Hieman edistyneempi muoto on ns. kellokortti, jolla työntekijät leimaavat alkaneen ja päättyneen työn. Edellä mainitut mallit ovat hyvin yksinkertaisia, mutta käytännössä ne ovat joustamattomia ja monien työvuoroihin tehtyjen muutosten myötä sekavia. Nykyään yhä useampi yritys on siirtynyt täysin automaattiseen työajanseurantaan.

Viranomaiset edellyttävät työajanseurannan toteuttamista, jota työsuojeluvaltuutetut valvovat. Työaikalaissa (605/1996) määrätään esimerkiksi miten liukuvaa ja kiinteää työaikaa tulee noudattaa sekä miten vuorotyön, sunnuntaityön, yötyön ja ylityön kanssa tulee menetellä.